Chiński kalendarz składa się z sześćdziesięcioletnich cykli, które stanowią kombinację dwunastu ziemskich konarów, które są reprezentowane przez 12 zwierząt i pięciu niebiańskich pni reprezentowanych przez 5 żywiołów: woda, ziemia, drewno, ogień i metal. Każdy rok posiada własny symbol zwierzęcy: ne (szczur), ushi (wół), tora (tygrys), u (królik), tatsu (smok), uma (koń), hitsuji (owca), saru (małpa), inu (pies), i (dzik), tori (kogut) oraz mi (wąż). Początek roku chińskiego jest ruchomy, ale najczęściej wypada w lutym.

  Nadchodzący rok rozpocznie się 9 lutego 2013, a upłynie nam pod znakiem Węża. Na okres sześćdziesięciu lat rok Węża występuje aż pięciokrotnie. Przy czym za każdym razem odpowiada mu inny wschodni żywioł. Na rok 2013 przypada żywioł wody i dlatego też rok ten będziemy nazywać Rokiem Wodnego Węża.

  Chiński Nowy Rok to najważniejsze święto w tradycyjnym kalendarzu chińskim. Finalny kształt przybrał on na początku naszej ery w rezultacie połączenia kilku świąt. Tradycyjnie trwa on piętnaście dni i kończy się Świętem Latarni. Do dziś pozostał najważniejszym świętem, pomimo wprowadzenia w 1912 roku w Chinach kalendarza gregoriańskiego. Pierwsze 3 dni chińskiego Nowego Roku są dniami wolnymi od pracy.

  Wąż jest piątym zwierzęciem chińskiego zodiaku, jest też jednym z pięciu jadowitych zwierząt. Węże uważa się za sprytne i przebiegłe, ale też złe i podstępne. Węże były otaczane w Chinach kultem, szczególnie na obszarach przyrzecznych, ze względu na wyobrażenie bogów rzek w postaci węży. Bóg Żółtej Rzeki był wyobrażany, jako mały złoty wąż z czworokątną głową i czerwonymi kropkami pod oczami.

  Osoby urodzone w Roku Węża uważane są za wnikliwe, rozsądne, logiczne, odważne, zdecydowane. Obdarzone są mądrością, mają szczęście do pieniędzy, ale są też skąpi. Pomimo to są osobami altruistycznymi i pomagają ludziom, którym się nie poszczęściło w życiu. Osoby te odnoszą sukcesy dzięki własnej pomysłowości i cierpliwości. Są wytrwałe w dążeniu do celu. Źle znoszą porażki, lecz nie dają tego po sobie poznać, gdyż z natury są opanowane i spokojne. Potrafią się sprytnie uporać ze wszystkimi trudnościami. Według chińskich wierzeń Życiowych partnerów powinni szukać wśród osób urodzonych w Roku Krowy lub Koguta.

  Do wybitnych ludzi urodzonych pod znakiem Węża należeli: Gandhi, Lincoln, Monteskiusz, Kalwin, Kopernik, Darwin, Picasso, Schubert, Brahms, Goethe, Dostojewski, Gogol, Nobel.

 

 

Zawartość tego materiału chroniona jest prawami autorskimi. Treści publikowane przez jej autorów stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie.
Podstawą do egzekwowania roszczeń za bezprawne wykorzystywanie materiałów są ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r.