Motywacja jest siłą napędową naszych osiągnięć, pobudza nas do działania. Jest to potęga, która powoduje, iż dążymy uparcie do swoich wytyczonych celów. Jednak, takie życiowe cele należy sobie najpierw wytyczyć. Dopiero, gdy wyznaczysz sobie cel w życiu, wtedy motywacja przyjdzie naturalnie. Procesy motywacyjne ukierunkowują nasze zachowanie tak, abyśmy mogli osiągnąć określone cele i prowadzą do osiągnięcia zamierzonych wyników. Mogą nimi być zmiany naszego położenia, naszych warunków, a także zmiany w nas samych.

  Motywacja to wynik pięciu potrzeb, które scharakteryzował Maslow: fizjologiczne, bezpieczeństwa, afiliacji, uznania i samodoskonalenia. W celu ich zaspokojenia niezbędna jest mobilizacja całego organizmu i całej naszej woli. Samo słowo ‘motywacja’ wywodzi się od łacińskiego słowa ‘moveo’ oznaczającego ‘wprawianie w ruch, popychanie’. Zatem, motywowanie powinno bazować na przekonaniu naszej podświadomości do wprowadzenia jakiejś stałej aktywności, która będzie miała na celu osiągnięcie konkretnego, wymiernego dla nas efektu.

  Wytyczaniu celów w życiu sprzyja nadejście nowego roku, który jest czasem podsumowań, czasem zrobienia bilansu naszego życia. Ustalone cele i harmonogram ich realizacji pomoże nam w osiągnięciu postanowień noworocznych. Cel musi być jasny, konkretny, musi być sprecyzowany, szczegółowy, a przede wszystkim musi być realny, na przykład postanawiamy w przyszłe wakacje wyjechać na dwutygodniowe wakacje na Seszele albo Filipiny. Powinniśmy też mieć ustaloną datę, kiedy zamierzamy ów cel zrealizować, na przykład zakładamy sobie, że do Wielkanocy schudniemy 10 kilo. Istotne jest też to, aby nasz cel był dla nas ważny. Może chcesz rzucić palenie, cel będzie miał duże znaczenie zdrowotne, ale zdrowie musi wiele dla Ciebie znaczyć. Nie mniej istotny jest fakt, czy osiągnięcie przez nas naszego upragnionego celu nie zaszkodzi innym osobom. Jeśli cel pochłonie Cię bez opamiętania, z pewnością ucierpi na tym Twoja rodzina.

  Niestety, nie zawsze cele, które sobie wytyczyliśmy będziemy w stanie osiągnąć. Dzieje się tak dlatego, iż często są one nierealistyczne. Nie bierzemy pod uwagę czynników, które nie są od nas zależne. Często gubimy siebie i swoje postanowienia w codziennej gonitwie, często też nie potrafimy zaplanować realizacji obranych już celów. Pamiętajmy jednak, że postanowienia noworoczne nie zawsze są po to, aby je realizować, ale istnieją dla nas, jako ogólne wytyczne na dalsze życie.

  Zrealizowanie celu to nie tylko wymierne korzyści materiale, ale również odpowiedni balans pomiędzy pracą, zdrowiem, a życiem rodzinnym i towarzyskim. Noworoczne postanowienia bywają stresujące, ale tak być powinno, gdyż nowy rok to czas postanowień i bilansowania, od których nie jesteśmy w stanie uciec. Umiarkowany stres to dla nas duża siła motywująca. A motywacja napędza nas w dążeniu do celu. Ważne jest, aby robić mądre podsumowania, dzięki którym z optymizmem będziemy patrzyli w przyszłość.

 

 

Zawartość tego materiału chroniona jest prawami autorskimi. Treści publikowane przez jej autorów stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie.
Podstawą do egzekwowania roszczeń za bezprawne wykorzystywanie materiałów są ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r.